Νομοθεσία-Σήμανση

 
 

H Lecotex από την ίδρυση της   , είχε ως σκοπό της να παράγει προϊόντα ποιοτικά  , 

σε προσιτή τιμή που να ακολουθούν τις εξελίξεις και τις σύγχρονες ανάγκες των ανθρώπων.

Αυτός ο σκοπός μετά από 40 χρόνια , είναι πια  φιλοσοφία.

 

Η οδηγία 67/548/ΕΟΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης  καθώς και όλες οι τροποιήσεις της , 

καθορίζει την ταξινόμηση και επισήμανση των προϊόντων  με βάση την σύσταση τους ,χρησιμοποιώντας τις φράσεις ασφαλείας , κινδύνου και τα σύμβολα. 

Η απόφαση ΑΧΣ 437/2005 καθορίζει τα όρια τον Πτητικών Οργανικών Ενώσεων που πρέπει να έχει το κάθε προϊόν σε σχέση με την κατηγορία του ,ενώ ο ΚΑΝ.(ΕΚ) 1907/2006 REACH αναφέρεται στην καταγραφή των προϊόντων στο μητρώο του Γενικού Χημείου του Κράτους.

 

 

Επί της  ουσίας τώρα  και οι τρείς  νόμοι ,καλύπτουν την ανάγκη του ανθρώπου σήμερα,να ενημερωθεί , να προστατευτεί , να μειώσει τις  Πτητικές Οργανικές Ενώσεις που  καταστρέφουν το όζον , και εν τέλει να αναγνωρίσει και να  βάλει σε τάξη όλα τα χημικά,με σκοπό να βρει τρόπους ηπιότερους για την παραγωγή τους.                                          

 

Τα προϊόντα της εταιρείας μας είναι σύμφωνα 

με την οδηγία 67/548/ΕΟΚ , την απόφαση ΑΧΣ 437/2005 και 

τον ΚΑΝ.(ΕΚ) 1907/2006 REACH  αρχικά λόγω   

της φιλοσοφίας μας  και έπειτα  λόγω των απαιτήσεων των κρατικών φορέων.

 

 

Έτσι στην παραγωγή μας αποφεύγουμε την χρήση οξειδωτικών , τοξικών ,διαβρωτικών  καρκινογόνων , μεταλλαξιογόνων πρώτων υλών ,περιορίζουμε  την χρήση ουσιών με τα σύμβολα επικινδυνότητας ως προς το περιβάλλον και θα συνεχίσουμε σε αυτή την τακτική εφαρμόζοντας σύντομα και τον κανονισμό CLP.

 

 

Στην συσκευασία του κάθε προϊόντος θα βρείτε την ακριβή περιγραφή του , οδηγίες χρήσης , φράσεις ασφαλείας και τυχόν επικινδυνότητας καθώς και τα σύμβολα.Σε κάθε περίπτωση θυμίζουμε , πως όλα τα παραπάνω είναι για την  ενημέρωση σας και την λήψη μέτρων όπως αερισμό του χώρου , χρήση μάσκας ή γαντιών  και  δεν χρειάζεται να σας προκαλούν καμιάς μορφής φόβο .

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας , για να σας στείλουμε το Δελτίο Ασφαλείας του προϊόντος που επιθυμείτε.    


ΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ