EPOX  (επόξ)

Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Είναι χρώμα εποξειδικό δύο συστατικών , κατάλληλο για τσιμεντένιες , μεταλλικές και πλαστικές  επιφάνειες  ,όπως δεξαμενές πόσιμου νερού ,πισίνες ,σιντριβάνια, νεροτσουλίθρες , βιομηχανικά δάπεδα και σίδερα μέσα στο νερό. Στεγανοποιεί τις επιφάνειες , έχει μεγάλη πρόσφυση και αντέχει στο νερό και στα χημικά των πισινών. Εφαρμόζεται με ρολό ,πινέλο ή πιστόλι.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πριν από κάθε εφαρμογή , κάθε επιφάνεια πρέπει να καθαρίζεται από σαθρές ύλες , σκόνες ,λάδια ή υγρασία .Αν είναι απαραίτητο λοιπόν  ,τρίβουμε και κατόπιν αναδεύοντας, αναμειγνύουμε 4μέρη Α EPOX  με 1μέρος Β , αραιώνουμε 20% με διαλυτικό Ν4 και εφαρμόζουμε ένα χέρι.  Στην συνέχεια στοκάρουμε την επιφάνεια όπου έχει  ρωγμές ,ξεφλουδίσματα ή ανωμαλίες με στόκο Water stop .Μόλις στεγνώσει ,την λειαίνουμε , ασταρώνουμε τα μερεμέτια τοπικά (με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω) και μετά περνάμε άλλο ένα χέρι EPOX  (αραιωμένο 5-10% με διαλυτικό Ν4 Lecotex).Από το πρώτο χέρι μέχρι το δεύτερο δεν πρέπει να περάσουν πάνω από 24 ώρες , αλλιώς η επιφάνεια πρέπει να τριφτεί ξανά ,  επειδή σκληραίνει γρήγορα.

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

Είναι ομοιόμορφο και δεν διαχωρίζεται ,κατακάθεται ή πίγνηται.

Δεν παρουσιάζει συσσωμάτωση ,πήξη  ,πέτσες (μέσα σε 48 ώρες.)

Επανέρχεται γρήγορα με ανάδευση σε ομοιογενή κατάσταση ,δεν παρουσιάζει μαλάκυνση ,φλύκταινες ,απώλειες ή άλλες κακώσεις .

ΠΡΟΣΟΧΗ :1)Σε περίπτωση που βάφουμε πισίνα , σιντριβάνια ή νεροτσουλήθρες φροντίζουμε να περάσουν 10 ημέρες πριν τα γεμίζουμε με νερό.

2)Δεξαμενές νερού που έχουν ένα στόμιο , θα πρέπει να εξαερίζονται καλά λόγω αναθυμιάσεων του χρώματος . Πάντα πρέπει να υπάρχει κάποιος έξω από τον χώρο που βαφής που να παρακολουθεί τον βάφοντα.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΩΣΗ: Αραιώνεται έως 20% με διαλυτικό Ν4.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Ρολό ,πινέλο , πιστόλι .

ΑΠΟΔΟΣΗ:8-10m2/Kg

ΣΤΙΛΠΝΟΤΗΤΑ 20o /60o: 91±5/>95.   (ΕΛΟΤ EN ISO 2813-99)

ΠΑΧΟΣ ΞΗΡΟΥ ΦΙΛΜ ΑΝΑ ΣΤΡΩΣΗ:51±5μm .

ΠΡΟΣΦΥΣΗ -Cross-cut

σε μέταλλο: 0-1     (ΕΛΟΤ EN ISO 2409-95)

σε τσιμεντόπλακα: 2.6±0,5 Νt/mm2 (A)    (ΕΛΟΤ EN ISO 4624-03)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΠΛΥΣΙΜΟ/ΤΡΙΨΙΜΟ:

Δεν υφίσταται αλλοίωση  (ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSO 11998-02)

ΔΕΙΚΤΗΣ ΤΡΙΒΗΣ ΝΕΡΟΥ:  (ASTM D 4060-95)

Απώλεια βάρους: 91±10mg (Σε δοκίμιο με πάχος ξηρού φιλμ 100±10μm)

Δείκτης τριβής : 91±10mg (Σε δοκίμιο με πάχος ξηρού φιλμ 100±10μm)

ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΑΛΑΤΟΝΕΦΩΣΗ:

Άριστο για τουλάχιστον 550ώρες  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 7253-02)

ΥΔΑΠΕΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:

W24=0 Kg(m2.h0.5)  Μη διαπεραστικό στο νερό. (ΕΝ 1062.3-98)

ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: 24ώρες

ΤΕΛΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ: Μετά από 7 ημέρες.  (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1522-00)

ΕΥΚΑΜΨΙΑ ΣΕ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΟ ΑΞΟΝΑ 3mm :OK

Χρόνος ζωής μείγματος: 4ώρες.

Χρόνος στεγνώματος:

1)Επιφανειακό στέγνωμα 50’.  (ASTM D 1640-03)  2)Στέγνωμα σε βάθος: 5ώρες

Χρόνος ΕΠΑΝΑΒΑΦΗΣ: 24h±1      Θερμοκρασία βαφής: 5o -25o .

Ατμοσφαιρική υγρασία κατά ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: Όχι πάνω από 60%

ΙΞΩΔΕΣ (Α+Β): 8±2 poise    (ISO 2884.2-03, 20°C)

ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΦΛΕΞΗΣ: A: 24±2°C, B: 21±2°C    (ΕΛΟΤ EN ISO 1523-02)

EΙΔΙΚΟ ΒΑΡΟΣ (Α+Β): 1,49±0,04 gr/ml    (ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 2811.01-02, 20°C)

(Ελαφρώς μεταβαλλόμενο ανάλογα την απόχρωση)

 

Το EPOX ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ: CLP 1272/2008 και 2004/42/ΕΚ.

Βάση της 2004/42/ΕΚ. Κατηγορία Π.Ο.Ε.: Α/ι Ειδικά επιχρίσματα δύο συστατικών (Δ): 500 gr/l (2010).Μέγιστη περιεκτικότητα Π.Ο.Ε. (Α+Β μίγμα):499gr/lt.

 

Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφυλάξεων: Κίνδυνος. Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση. Μακριά από θερμότητα ,θερμές επιφάνειες ,σπινθήρες ,γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης . Μην καπνίζετε Να διατηρείται ο περιέκτης ερμητικά κλειστός. Πλύνετε τα χέρια  σχολαστικά μετά το χειρισμό. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / το πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύντε την επιδερμίδα με νερό/στο ντους. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.(για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το MSDS)

 

 
 

 

 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται στο φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών είναι αποτέλεσμα της έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας μας και δεν αποτελούν εγγύηση  ,καθώς δεν μπορεί να ελεγχθεί ο τρόπος και οι συνθήκες εφαρμογής του προϊόντος. Ο χρήστης οφείλει να ακολουθεί τις παραπάνω οδηγίες και είναι ευθύνη του να βεβαιωθεί για την καταλληλότητα του προϊόντος  ,σχετικά με την προβλεπόμενη εφαρμογή .