ΣΤΟΚΟΣ ΠΙΝΕΛΟΥ

Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Είναι 100% ακρυλικός στόκος νερού , κατάλληλος για τοίχους , ξύλα και σίδερα ο οποίος  είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους στόκους , γιατί εφαρμόζετε με πινέλο και όχι με σπάτουλα . Είναι ταχυστέγνωστος , γεμιστικός και εφαρμόζεται απευθείας , ενώ μετά την εφαρμογή του δεν χρειάζεται αστάρωμα.  Λόγω της μεγάλης απόδοσης του , αλλά και της ευκολίας στην χρήση του οι ατέλειες των επιφανειών γεμίζονται αποτελεσματικά και οικονομικά.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίζουμε την επιφάνεια από σαθρές και ξένες ουσίες (Λάδια , σκόνες , υγρασία).Περνάμε μια 1η στρώση και αν η επιφάνεια θέλει ιδιαίτερο γέμισμα τρίβουμε και περνάμε ακόμα μια στρώση.(Η 2η στρώση γίνεται μετά από 2-3 ώρες). Βάφουμε την επιφάνεια με όποιο χρώμα νερού ή διαλυτικού θέλουμε.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΩΣΗ: Αραίωση έως 10% με νερό.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Πινέλο , ρολό.

ΑΠΟΔΟΣΗ:5-6m2/lt ανά στρώση (ανάλογα με την επιφάνεια).

ΕΠΑΝΑΒΑΦΕΤΑΙ: Μετά από 3ώρες ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ : Λευκό.

ΠΡΟΣΦΥΣΗ: Ισχυρή.

ΑNTOXH: Στην υγρασία.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: Τα εργαλεία  καθαρίζονται μετά το τέλος της εργασίας με νερό και απορρυπαντικό.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μην εφαρμόζετε σε θερμοκρασίες μικρότερες από  5o C , μεγαλύτερες από 35ο C και σχετική υγρασία πάνω  από 80%.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης το προϊόν διατηρείτε τουλάχιστον 1έτος ,αν τα δοχεία παραμείνουν κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν μπορεί να διατηρηθεί ,αν σφραγιστεί σωστά.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι οδηγίες προφύλαξης υπάρχουν στην ετικέτα του δοχείου .Για περισσότερες πληροφορίες  για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση ,ζητήστε το Δελτίο Ασφαλείας.