ΠΡΩΤΗ ΥΛΗ 

Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Είναι διαφανές αστάρι νερού , με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διευσδυτικότητα για εσωτερικούς ή εξωτερικούς τοίχους .Είναι κατάλληλο για την  προετοιμασία καινούργιων επιφανειών που βάφονται με πλαστικά χρώματα ,όπως σοβάς , μπετόν , τούβλα , σπατουλαριστοί τοίχοι , ισχυροποιεί και μονώνει πορώδεις επιφάνειες βαμμένες με ασβέστη  ,κόλλα  ,χαμηλής ποιότητας χρώματα ή παλιά  ,ενώ εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό χρώμα. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον και τον χρήστη  ,για αυτό συνιστάται για το αστάρωμα εσωτερικών χώρων και ιδιαίτερα όσων κατοικούνται.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Σε καθαρές επιφάνειες από σαθρά και κακής συνοχής υλικά , αραιώνουμε με αναλογία (1)μέρος Πρώτη ύλη  και (4) μέρη νερό και εφαρμόζουμε μία διάστρωση   ,χωρίς να περιμένουμε να υπάρξει εμφανές πάχος. Αν οι επιφάνειες είναι απορροφητικές αραιώνουμε με (3)μέρη καθαρό νερό.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

AΡΑΙΩΣΗ: Αραιώνετε με νερό 1/4  ή 1/3 –ανάλογα την εφαρμογή-

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Ρολό ,πινέλο  ή βούρτσα.

ΑΠΟΔΟΣΗ:14-15m2/lt  ανάλογα με την απορροφητικότητα της επιφάνειας.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΕΤΑΙ: Μετά από 4ώρες  -οι χρόνοι αυτοί διαφοροποιούνται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες -

(ΥΠΕΥΘΥΜΙΣΗ: Φρεσκοριγμένα τσιμέντα ή σοβάδες ,πρέπει να στεγνώσουν για 30ημέρες πριν βαφτούν.)

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ :Διαφανές.

ΠΡΟΣΦΥΣΗ: Ισχυρή

ΑNTOXH: Στα αλκάλια

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:  10-30ο C.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ: Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό και αν χρειάζεται με απορρυπαντικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Σε κανονικές συνθήκες ο χρόνος  αποθήκευσης είναι 1έτος τουλάχιστον  ,αν τα δοχεία παραμείνουν κλειστά. Μετά το άνοιγμα του δοχείου το προϊόν  που δεν έχει αραιωθεί  μπορεί να διατηρηθεί ,αν σφραγιστεί σωστά.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης στην ετικέτα του δοχείου .Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση ,ζητήστε το Δελτίο Ασφαλείας.