Μ2

Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Η ακρυλική ρητίνη Μ2 προστίθεται σε κάθε τύπο κονιαμάτων ως πρόμικτο - βελτιωτικό και βελτιώνει σημαντικά τις ιδιότητες ,την πρόσφυση , την στεγανότητα , την ελαστικότητα και τη ανθεκτικότητα των κονιαμάτων , αποτρέποντας την συρρίκνωση και την δημιουργία ρωγμών. Κατάλληλο υπόστρωμα ως υλικό προεπάληψης , σταθεροποιεί τις σαθρές ορυκτές επιφάνειες και δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για να επικολληθούν διακοσμητικά τούβλα , πέτρες , κεραμικά πλακίδια ,μονωτικά υλικά.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Οι  επιφάνειες πρέπει  να είναι βρεγμένες και καθαρές , απαλλαγμένες από σαθρά σημεία  ,σκόνες και λάδια. Ανακινήστε καλά το δοχείο πριν από την χρήση και αδειάστε το περιεχόμενο σε δοχείο με καθαρό νερό ανακατεύοντας ελαφρός με ένα πλατύ ξύλο το αιώρημα νερού-γαλακτώματος. Ώς πρόσμικτο , ρίξτε το απευθείας στην μπετονιέρα μαζί με νερό , σε αναλογία M2 :ΝΕΡΟ =1:2 ή M2 :ΝΕΡΟ =1:5 ανάλογα την εφαρμογή.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΩΣΗ: Με νερό , σε αναλογία ανάλογα την εφαρμογή.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Ρολό ή πινέλο, όταν λειτουργεί ως υπόστρωμα.

ΑΠΟΔΟΣΗ: Εξαρτάτε από την εφαρμογή.

ΑΠΟΧΡΩΣΗ: Απόχρωση λευκή. Γίνεται διάφανο , όταν στεγνώσει.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Εφαρμόζετε σε επαλειφόμενες επιφάνειες έτοιμων τσιμεντοκονιαμάτων , αρμολόγησης για διαμόρφωση λουκιών  ,ως πρόσθετο σε κόλλες πλακιδίων ,μαρμάρων υαλότουβλων κ.α. Στεγανοποιεί και ισχυροποιεί τον σοβά τελικής στρώσης ,αποτρέποντας την δημιουργία τριχοειδών ρωγμών , είτε από φυσικές ,είτε από τεχνητές δονήσεις από σκαπτικά μηχανήματα εφαρμοζόμενα σε γειτονικούς χώρους . Είναι απαραίτητο στην πεταχτή λάσπη ,γιατί αυξάνει την πρόσφυση ιδιαίτερα σε επιφάνειες που καλύπτονται με διογκωμένη ή εξηλασμένη πολυστερίνη . Αυξάνει τις μηχανικές αντοχές  ,ιδιαίτερα όταν εφαρμόζετε σε λεπτές στρώσεις τσιμεντοκονιαμάτων.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρείται σε χώρους προστατευμένους από τον παγετό και το ήλιο τουλάχιστον για ένα χρόνο.

ΥΓΕΙΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ :Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη σήμανση , για περισσότερες πληροφορίες ζητήστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.