ΑΣΦΑΛΤΟΛ

Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Είναι  στεγανωτικό βερνίκι διαλύτου , κατάλληλο για την προστασία επιφανειών από μέταλλο και σκυρόδερμα. Ο τελικός υμένας του είναι ενιαίος και σκληρός , απρόσβλητος από αραιά διαλύματα οξέων , βάσεων και θαλασσινό νερό ,ενώ προσβάλλεται μόνο από τα πετρελαιοειδή. Έχει άριστη πρόσφυση σε δομικά υλικά  και μεγάλη απόδοση.

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίζουμε την επιφάνεια από σαθρές ουσίες όπως κόλλες  ,σκόνες ,υγρασία ,παλιά υποστρώματα κ.α. Αραιώνουμε ,αν είναι απαραίτητο, έως 10% με White Spirit  και εφαρμόζουμε 1 χέρι. Για πλήρη στεγάνοση  μετά από 24 ώρες , εφαρμόζουμε και το 2ο χέρι.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΩΣΗ: Αραιώνεται έως 10% με White Spirit ,αν κριθεί πως είναι απαραίτητο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 100-200gr/m2 (σε μεταλλικές επιφάνειες) , 150-400gr/m2 (σε σκυρόδερμα).

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Χορτάρινη βούρτσα ,πινέλο ή ρολό.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΔΟΧΕΙΟ: Ικανοποιητική  .

ΣΤΕΓΝΩΜΑ: Σε 3-4 ώρες ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.

ΕΠΑΝΑΒΑΦΗ: Μετά από 24ώρες.

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ: Μαύρο.

ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: 5-35o C.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΜΟΛΥΒΔΟ.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ:Τα εργαλεία καθαρίζονται αρχικά με white spirit και κατόπιν με απορρυπαντικό και νερό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Τουλάχιστον ένα χρόνο  ,εφόσον τα δοχεία παραμείνουν κλειστά και σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Παρακαλούμε εξετάστε τις οδηγίες προφύλαξης της ετικέτας του δοχείου .Για λεπτομερείς οδηγίες για τους κινδύνους και την ασφάλεια κατά την χρήση , αναφερθείτε στο Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας.