ΑΛΦΑΚΟΛ 

Φύλλο τεχνικών χαρακτηριστικών

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΌΝΤΟΣ

Είναι ελαστική , λευκή , επιπλοποιίας, ταχείας πήξεως κρυσταλλιζέ ,ιδανική για κόλληση ξύλινων κατασκευών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων ,ακόμα και εκείνων που είναι εκτεθειμένοι  στην υγρασία. Είναι άφλεκτη , υποαλεργική  ,δυνατή ,με εύκολη χρήση ,αντέχει στους κραδασμούς και σε χτυπήματα , ενώ είναι κατάλληλη για την συγκόλληση μεγάλων ξύλινων επιφανειών σε θερμική πρέσα .

 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Καθαρίζουμε καλά τις επιφάνειες που θέλουμε να κολλήσουμε , προσέχοντας να είναι στεγνές. Εφαρμόζουμε με ρολό ή πινέλο και στις δύο πλευρές εντός 5-10 λεπτών και κατόπιν πρεσάρουμε  με νταβίδια για 3-5 ώρες  (ο χρόνος εξαρτάτε από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος ).Η συγκόληση ολοκληρώνετε σε 24ώρες.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΑΡΑΙΩΣΗ: Δεν αραιώνεται ,αν χρειαστεί αραιώνεται με νερό.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ: Ρολό ,πινέλο.

ΑΠΟΔΟΣΗ: 200gr/m2 .

ΧΡΩΜΑ: Λευκό , που όταν στεγνώσει γίνεται διάφανο.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: Άοσμη  ,αντιαλεργική ,άφλεκτη ,ατοξική ,πυκνόρρευστη .

ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:Για ναυπηγικές εσωτερικές ξύλινες εργασίες  και  για συγκόλληση φελλού διογκωμένης ή εξηλασμένης πολυστερίνης σε μπετόν , ξύλο ,MDF ,σοβά και τούβλα.

ΑΝΤΟΧΗ: Μεγάλη.

ΠΡΟΣΦΥΣΗ: Ισχυρή.

ΣΤΕΓΝΩΜΑ: Γρήγορο (εξαρτάτε πάντα από τα υλικά που κολλάμε και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες).

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Η κόλλα δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ή να παραμένει νωπή σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των +5ο C .

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ: Μετά την εφαρμογή καθαρίζουμε τα εργαλεία και τυχόν υπολείμματα με νερό και απορρυπαντικό.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ: Διατηρείται μακριά από παγετό , σε κλειστά δοχεία και σε περιβάλλον αποθήκης για 18μήνες.

ΥΓΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Το προϊόν δεν χρειάζεται κάποια επισήμανση επικινδυνότητας βάση της ισχύουσας Ευρωπαϊκής και Εθνικής νομοθεσίας . Συνιστάται να διατηρηθεί μακριά από παιδιά και σε περίπτωση κατάποσης ,ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή , δείχνοντας το δοχείο ή την ετικέτα.